Είστε εδώ

    ΣΚΟΠΟΙ

    Η προάσπιση των συμφερόντων των ερασιτεχνών αυτοδυτών. Η ανάπτυξη και η διάδοση της αυτόνομης κατάδυσης. Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του Συλλόγου πάνω σε θέματα της αυτόνομης κατάδυσης. Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ερασιτέχνες αυτοδύτες από τους παροχείς των αντίστοιχων υπηρεσιών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την Ελληνική και την διεθνή πρακτική. Η Προστασία των Ελληνικών θαλασσών, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των λιμνών, των ποταμών και εν γένει του φυσικού περιβάλλοντος, με σχετικές ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές. Η οικολογική ευαισθητοποίηση του κοινού και συγκεκριμένα την αποκατάσταση οικοσυστημάτων και προστασία, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητα (πχ καθαρισμός παραλιών) Η ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων σχετικών με την αυτόνομη κατάδυση. Η διαφήμιση της νήσου Καλύμνου Η προμήθεια υλικών και υπηρεσιών σχετικά με την αυτόνομη κατάδυση με όρους ή και τιμές προνομιακές για τα μέλη του, είτε από εγχώριες είτε από αλλοδαπές πηγές με δυνατότητα απευθείας εισαγωγής από τον Σύλλογο με διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες. Η αμέριστη συμπαράσταση αλλά και η επικουρική συμβολή του Συλλόγου ως φορέα – εφόσον ζητηθεί- απέναντι σε μη μέλη ή φορείς (οργανισμοί, δράσεις, ομάδες συζητήσεων, τοπικές οργανώσεις, ιστοσελίδες κτλ) που αποδεδειγμένα έδρασαν ή δρουν με σκοπούς αντίστοιχους με αυτούς του Συλλόγου κατόπιν απόφαση του Δ.Σ. Η διοργάνωση καταδυτικών εκδρομών και εξορμήσεων, αλλά και η διοργάνωση καταδυτικού φεστιβάλ.